วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เหรียญครูบาศรีวิชัย ปี 53


ครูบาศรีวิชัย  วัดพระธาตุดอยกู่  รุ่นพุทธบารมี (ย้อยยุค) ปี 2553
เนื้อทองแดง ลงยา

         เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่น พุทธบารมี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงลงยา ขนาด 2.3 x 1.5 ซ.ม.
เป็นเหรียญที่สร้างย้อนยุค พิมพ์นิยมปี 2482 ได้งดงามเหมือนของเดิม มีพิธีมหาพุทธา
ภิเษกถึง 9 พิธี 9 วาระ 9 จังหวัดดังของภาคเหนือ 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในล้านนา คือ ที่
วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน,วัดพระธาตุดอนเต้าฯ จ.ลำปาง,วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่,
วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน,วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา,วัดพระแก้ว จ.เชียงราย,วัดพระธาตุดอย
กองมู จ.แม่ฮ่องสอน,วัดมณีบรรพต (เขาแก้ว) จ.ตาก,วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

        ประกอบพิธีสมโภช วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ วัดพระธาตุดอยกู่ (ศรีวิชัย) จ.เชียงใหม่ถือเป็นการรวมพลังสุดยอดพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังแห่งล้านนา ร่วมอธิษ ฐานจิตปลุกเสกเพื่อให้บังเกิด
ความศักดิ์สิทธิ์ทรงคุณค่า ด้านหลังของเหรียญเหมือนกันทุกเหรียญ กำกับด้วยอักขระคาถา
ครูบาเจ้าศรีวิชัย มีพุทธคุณโดดเด่นด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น